Graafschap College in Poznan Polen beëdigd als lid van Netinvet

Sinds kort is het Graafschap College lid van het netwerk tussen scholen en bedrijven in tien landen van de Europese Unie. Het netwerk kent nu tachtig leden. Het doel van het netwerk is het voor mbo-studenten mogelijk maken om een deel van hun opleiding in een ander Eu-land te volgen. Dat kan een scholingsprogramma in een partnerschool zijn maar ook om een stage te doen bij een partner-bedrijf van die buitenlandse school. De leden van het netwerk ondersteunen elkaar om die scholing of stage mogelijk te maken, zoals bemiddeling, accommodatie en begeleiding. Het netwerk richt zich in eerste instantie op International Trade en Transport and Logistics. In een eerder Europees project zijn studieprogramma’s voor International Trade al op elkaar afgestemd.

Aan het eind van de tweede dag werd duidelijk dat ook een Franse werkgeversorganisatie van de Automotive Industry het belang van dit netwerk onderstreept en lid wil worden. Dat wil zeggen dat in de toekomst ook studenten en scholen van bijpassende opleidingen steun kunnen vinden van dit netwerk.

Eén van de activiteiten van het netwerk is het organiseren van een jaarlijkse ontmoetingsdag tussen de leden. Dit jaar was dat in Poznan bij een school voor logistiek. De opleiding voor Internationale handel werd vertegenwoordigd door Janine Bakker en Roburt Geurts vertegenwoordigde de opleiding voor Transport en logistiek. Tijdens het ‘Forum’ hebben we ons als Graafschap College gepresenteerd. Tussen ‘de bedrijven door’ werd er druk genetwerkt. Het resultaat was dat verzoeken om een partnerschap binnen kwamen. Met vijf Spaanse scholen, vier Franse, twee Duitse en één Italiaanse school werden de eerste contacten gelegd. Bovengenoemde scholen zijn bijzonder geïnteresseerd in Nederland als het gaat om stages. Uitwisseling van studenten om een deel van hun (les)programma in Nederland te volgen, wordt voorlopig geblokkeerd door het taalprobleem. Dit zou voor ons als school een reden zijn om modules te ontwikkelen die niet zoals nu in het Nederlands worden verzorgd maar in Engels en/of Duits. Voor Spaanse studenten was het mogelijk om een tweewekelijks lesprogramma te volgen in een Franse school omdat ze Frans spreken.

Via een reeds bestaande partner school in Sedan Frankrijk werden we gewezen op Netinvet. De opleidingsmanagers van genoemde studierichtingen hebben de aanvraag gedaan, diverse formulieren ingevuld en vervolgens heeft de sectordirecteur Ted van Vilsteren de aanvraag ondertekend. Na de bevestiging van Netinvet kwam de organisatie meteen met een verzoek. Wil het Graafschap College als eerste en enige Nederlandse school deelnemen aan de aanvraag voor een nieuw Europees project voor de opleiding van Transport en logistiek? Zonder veel bedenktijd heeft de verantwoordelijke opleidingsmanager Stella Mutsaers meteen toegestemd. Met het Graafschap College werden meerdere nieuwe leden verwelkomd tijdens de ‘Welcome ceremony for newcomers’. De opleidingsmanager Stan Buil nam het ‘Certificate of Membership of Netinvet’ namens het Graafschap College in ontvangst van de vice-president Jean- André Lasserre.

Het Forum van Netinvet heeft de Mobility Prize dit jaar toegekend aan de Spaanse studente Nuria n.a.v. haar Youtube-flimpje: https://www.youtube.com/watch?v=WSNoDoDlW7w  Een prachtig filmpje dat precies aangeeft waarom het goed is om aan het programma mee te doen.