Eerstejaars Verkoper naar kerstmarkt in Essen

Op 13 december zijn de eerstejaars Verkoper naar de kerstmarkt in Essen geweest.
Het doel van deze dag was om de presentaties in kerstsfeer te bestuderen. Studenten gingen etalages en kerstkramen bezichtigen. Ze bekeken wat wel of niet aanspreekt in de presentatie. Een andere opdracht op deze dag was het zoeken naar een innovatief product.
In het Limbecker platz werd de virtual reality 3D bril gepromoot. Het winkelend publiek kon kennis maken met de 3D wereld. Dit was een leuke ervaring voor studenten en docenten. Aan de hand van de observaties en foto’s gaan de studenten op school een verslag maken over de bevindingen van deze dag. Het was een gezellige en geslaagde dag.