Studenten van de opleiding Verkoopspecialist niveau 3 van het team Retail 3/4 hebben zich op 12 mei 2016 beziggehouden met het rolstoelproject

Tijdens dit project krijgen studenten, die stage lopen in een winkel, een idee wat het is om in een rolstoel te zitten.

Om dit echt goed te ervaren hebben de studenten onder andere rolstoelhockey gespeeld onder leiding van rolstoelsporter Edwin Vreeman.

Daarnaast zijn de studenten naar de binnenstad van Doetinchem gegaan om in een rolstoel te ervaren wat het is om te gaan winkelen. Op deze manier worden studenten bewuster van de wensen en behoeften van de klant in een rolstoel.

Studenten hebben een onderzoek gedaan naar de rolstoelvriendelijkheid en rolstoeltoegankelijkheid van winkels.

Over het algemeen komt de Doetinchemse winkel goed uit het onderzoek.
De uitslagen zijn gedeeld met het citymanagement, dat zeer benieuwd was naar de toegankelijkheid van de Doetinchemse binnenstad.

Tijdens het gedeelte op school en in de stad hebben we de medewerking gekregen van een aantal mensen in een rolstoel. Zij draaien al sinds het begin in dit project mee. Dit waren Micha van den Dool, Carine de Groot en Roy Nijenhuis (tevens receptionist op de Ruimzichtlaan). Roy was, samen met oud-collega Nic Looijaard, initiatiefnemer van dit project.